Trung Quốc Mái bông hấp thụ tẩy trắng của tiêu chuẩn Bp

Mái bông hấp thụ tẩy trắng của tiêu chuẩn Bp

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Không có vết bẩn Vải Cotton Medical Coil Sliver 13-16mm Fiber Length

Không có vết bẩn Vải Cotton Medical Coil Sliver 13-16mm Fiber Length

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Bụt đúc nóng hấp thụ y tế không mùi 1-20g/M

Bụt đúc nóng hấp thụ y tế không mùi 1-20g/M

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Dẻo bông hấp thụ tự nhiên cho vải bông

Dẻo bông hấp thụ tự nhiên cho vải bông

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Cotton Sliver hấp thụ / Cotton String / Cotton Coil cho y tế

Cotton Sliver hấp thụ / Cotton String / Cotton Coil cho y tế

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Phân liệu bông tinh khiết không dệt vải bông Cotton Sliver tùy chỉnh thuốc hấp thụ y tế

Phân liệu bông tinh khiết không dệt vải bông Cotton Sliver tùy chỉnh thuốc hấp thụ y tế

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Thuốc hấp thụ y tế 100% vải cotton coil cho bệnh viện và chăm sóc gia đình

Thuốc hấp thụ y tế 100% vải cotton coil cho bệnh viện và chăm sóc gia đình

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Thấm nước đặc biệt 23g phút 100% bông y tế bông cắt lớp cao

Thấm nước đặc biệt 23g phút 100% bông y tế bông cắt lớp cao

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc CE chứng nhận Eco Friendly Absorbent Cotton Sliver cho chăm sóc bệnh viện

CE chứng nhận Eco Friendly Absorbent Cotton Sliver cho chăm sóc bệnh viện

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Chất hấp thụ không khử trùng 100% bông

Chất hấp thụ không khử trùng 100% bông

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
1 2 3 4