Trung Quốc Cotton hấp thụ được tẩy trắng Cotton gấp cho phẫu thuật y tế Tiêu chuẩn EN 149 -2001 A1-2009

Cotton hấp thụ được tẩy trắng Cotton gấp cho phẫu thuật y tế Tiêu chuẩn EN 149 -2001 A1-2009

Vật liệu: 100% chất liệu cotton
phân loại nhạc cụ: lớp tôi
tiêu chuẩn an toàn: EN 149 -2001+A1-2009
Trung Quốc Kích thước tùy chỉnh Thu hút bạch bông vải dệt trắng bạch cho bệnh viện

Kích thước tùy chỉnh Thu hút bạch bông vải dệt trắng bạch cho bệnh viện

Vật liệu: 100% chất liệu cotton
phân loại nhạc cụ: lớp tôi
tiêu chuẩn an toàn: EN 149 -2001+A1-2009
Trung Quốc 100% bông tẩy trắng tinh khiết hấp thụ

100% bông tẩy trắng tinh khiết hấp thụ

Vật liệu: 100% chất liệu cotton
phân loại nhạc cụ: lớp tôi
tiêu chuẩn an toàn: EN 149 -2001+A1-2009
Trung Quốc Phương tiện y tế Vật liệu thô hấp thụ Bạch bông Bệnh viện

Phương tiện y tế Vật liệu thô hấp thụ Bạch bông Bệnh viện

Vật liệu: 100% chất liệu cotton
phân loại nhạc cụ: lớp tôi
tiêu chuẩn an toàn: EN 149 -2001+A1-2009
Trung Quốc Độ ẩm tối đa 8% Cotton Comber Noils làm trắng y tế

Độ ẩm tối đa 8% Cotton Comber Noils làm trắng y tế

Loại sản phẩm: Bông thô
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Từ khóa: Bông tẩy trắng
Trung Quốc Môi trường Chất liệu nhồi bông

Môi trường Chất liệu nhồi bông

Loại sản phẩm: Bông thô
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Từ khóa: Bông tẩy trắng
Trung Quốc Không có vết bẩn bạch bông hấp thụ không có sợi bay

Không có vết bẩn bạch bông hấp thụ không có sợi bay

Loại sản phẩm: Bông thô
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Từ khóa: Bông tẩy trắng
Trung Quốc Vải bông hữu cơ Vật liệu dệt may nguyên liệu thô cho vật liệu y tế

Vải bông hữu cơ Vật liệu dệt may nguyên liệu thô cho vật liệu y tế

Loại sản phẩm: Bông thô
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Từ khóa: Bông tẩy trắng
Trung Quốc Phân thiện với môi trường

Phân thiện với môi trường

Loại sản phẩm: Bông thô
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Từ khóa: Bông tẩy trắng
Trung Quốc Thu hút bông thô tẩy trắng mà không có bất kỳ vết mùi và vật thể nước ngoài

Thu hút bông thô tẩy trắng mà không có bất kỳ vết mùi và vật thể nước ngoài

Loại sản phẩm: Bông thô
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Từ khóa: Bông tẩy trắng
1 2 3 4