Trung Quốc Dải bông cuộn lăn nóng chăm sóc cá nhân

Dải bông cuộn lăn nóng chăm sóc cá nhân

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Kiểu: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Thu hút Cotton Sliver Cotton String Cotton Coil cho sử dụng y tế và làm đẹp

Thu hút Cotton Sliver Cotton String Cotton Coil cho sử dụng y tế và làm đẹp

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Vòng bông dây 100% bông mảnh hấp thụ bông 13-16mm Fiber Length

Vòng bông dây 100% bông mảnh hấp thụ bông 13-16mm Fiber Length

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Một lần sử dụng Bệnh viện Phẫu thuật Khai trùng Nha khoa Thấm bông y tế 500g

Một lần sử dụng Bệnh viện Phẫu thuật Khai trùng Nha khoa Thấm bông y tế 500g

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc 100% bông y tế hấp thụ tinh khiết

100% bông y tế hấp thụ tinh khiết

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc 100% Cotton Sliver Raw Cotton Sliver Absorbent Cho Chăm sóc Cá nhân

100% Cotton Sliver Raw Cotton Sliver Absorbent Cho Chăm sóc Cá nhân

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Thuốc hấp thụ y tế 100% Cotton Sliver Cotton Coil Cotton Strip

Thuốc hấp thụ y tế 100% Cotton Sliver Cotton Coil Cotton Strip

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc Y tế 100% tinh khiết bông len cắt tùy chỉnh

Y tế 100% tinh khiết bông len cắt tùy chỉnh

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc 100% bông tinh khiết Chăm sóc y tế Long Staple Cotton Sliver

100% bông tinh khiết Chăm sóc y tế Long Staple Cotton Sliver

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
Trung Quốc 100% Cotton hấp thụ Cotton Sliver Cotton Medical Coil cho bệnh viện y tế

100% Cotton hấp thụ Cotton Sliver Cotton Medical Coil cho bệnh viện y tế

Tên sản phẩm: Cuộn bông thấm cán nóng
Vật liệu: 100% chất liệu cotton
Loại: Mảnh bông y tế
1 2 3 4